Ingangsdatum: 17 mei 2019

GoApp (Nederland) BV, de enige en exclusieve houder van de rechten met betrekking tot de https://blog.woof.pet-website, de GoApp.pet-applicatie en de daarmee verbonden intellectuele eigendom (inclusief maar niet beperkt tot het handelsmerk GoApp.pet), sets deze “Algemene voorwaarden” (“Terms and Conditions”), met als doel om gebruikers, al dan niet geregistreerd op het Go Platform (zoals hieronder

gedefinieerd) (“Gebruiker”) toe te staan ​​om de applicatie, site, sociale netwerken, evenals enige andere vorm van media, al dan niet beschikbaar op internet, eigendom van GoApp (“Go Platform”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn ingedeeld in drie secties:

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden, waar u een beschrijving kunt vinden van uw relatie met GoApp en andere gebruikers, waaronder onze Go Community Standards;

Veiligheid, Privacy en Intellectuele Eigendom, waarin we ons gebruik van uw gegevens als een Gebruiker beschrijven en verdere details verstrekken over de bescherming van uw privacy en de intellectuele

eigendom met betrekking tot het Go Platform;

Anders, waar we u alles vertellen wat u moet weten over het Go-platform.

Verklaring van rechten en plichten

We houden van dieren. Om onze doelstellingen te bereiken die ons hebben gedreven om het Go-platform te ontwikkelen, hebben we deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden (“DDR”) opgesteld als onderdeel van deze voorwaarden en bepalingen. Deze DDR beschrijft de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op uw relatie, als gebruiker, met andere gebruikers, de GoApp, de huisdieren die zijn geregistreerd in het Go-platform, evenals uw interacties met de merken, producten en diensten die worden aangeboden op het Go-platform. . In het geval dat dergelijke merken, producten en diensten afzonderlijke gebruiksvoorwaarden hebben en deze voorwaarden in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden, prevaleren de gebruiksvoorwaarden verbonden aan dergelijke merken, producten en diensten met

betrekking tot het gebruik van hun respectieve merken, producten en diensten met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, specifiek met betrekking tot het conflictpunt.

Door te navigeren, inhoud te downloaden of het Go-platform te gebruiken en als voorwaarde voor uw bezoek, download of gebruik, bent u het volledig eens met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden. Het doel van deze Algemene voorwaarden is om uw rechten en plichten als gebruiker te beschrijven en om het veilige gebruik door u van het Go-platform te behouden. Ons doel is om het belang van de dieren die

geregistreerd staan ​​op het Go-platform en de Go-community als geheel te behouden.

We verwelkomen u graag op het Go-platform. We doen er alles aan om uw ervaring op GoApp te verbeteren. Als u feedback heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. We

waarderen uw ervaring met het Go-platform en de beste relatie tussen gebruikers en huisdieren.

Doelstellingen en beginselen

Go Platform is een op huisdieren gericht platform. Dit betekent dat we het Go-platform hebben gecreëerd om de kwaliteit van leven van huisdieren te verbeteren en andere huisdierbezitters met een druk

leven als wij te helpen hun huisdieren beter te verzorgen.

Het Go-platform is een online community die gebruikers toestaat om:

Maak contact met elkaar op basis van hun huisdierinteresse;

Huisdierengerelateerde activiteiten registreren;

Winkel voor huisdierenproducten; en

Winkelen voor huisdierendiensten.

We hebben hulpmiddelen gemaakt om gebruikers glimlachen te brengen, en blaft, miauwt en gelukkig hinnikt voor de dieren die zijn geregistreerd in het Go-platform.

Over de hele wereld zijn er talloze verlaten dieren die wachten op een nieuw huis. Als gevolg hiervan ondersteunen we de handel in dieren niet.

Als eigenaren van gezelschapsdieren is onze missie om de kwaliteit van leven van huisdieren te verbeteren en om de eigenaren van een huisdier te helpen hun huisdieren beter te verzorgen.

Kenmerken

Het Go-platform bestaat uit vier delen: Go Community, My Pet Calendar, Go Shop en Go Services.

Go Community

Het doel van de Go Community is om diegenen die van dieren houden te verbinden.

Bij Go Community kun je:

Registreer dieren voor adoptie;

Vind dieren voor adoptie;

Zoeken naar verloren dieren;

Informeer over verloren dieren;

Vind vrienden voor uw huisdier;

Communiceer met andere Gebruikers door middel van berichten, acties zoals het ‘begunstigen’ van dieren en het delen van berichten op andere platforms, applicaties en via e-mail; en

Adverteer producten en campagnes met betrekking tot dieren – behalve die met betrekking tot de commercialisering van dieren, omdat dat tegen een van de principes van het Go-platform is – help verloren

dieren die geregistreerd zijn in het Go-platform om nieuwe gezinnen te vinden.

Op Go Community kunnen gebruikers op drie manieren bekijken en zoeken:

Zoekmachine: door de zoekmachine bovenaan de Go Community-feed te gebruiken, een zoekterm in te typen (bijvoorbeeld een koosnaam, de naam van een eigenaar die geregistreerd is op het Go-platform, een

soort dier of een ras) en op enter klikken;

Filteren: gebruikmakend van ons filtersysteem in de rechterbovenhoek van de Go Community-feed, die de resultaten van uw zoekopdracht specifiek zal richten op het soort dier dat u zoekt (status, type, ras,

geslacht, leeftijd en / of grootte) en zoek zoekresultaten op relevantie en locatie;

GoMap: met behulp van de GoMap bovenaan de Go Community-feed en filterresultaten via onze filtertool.

GoApp behoudt zich het recht voor om de toegang van Gebruikers tot bepaalde functies van het Go-platform te beperken en, in voorkomend geval, de toegang van Gebruikers tot het Go-platform te beperken en

Gebruikers uit te sluiten als het gedrag identificeert dat niet in overeenstemming is met deze Algemene voorwaarden.

Door de volgende acties te ondernemen, gaat de gebruiker akkoord met het volgende:

Wanneer een dier wordt geregistreerd voor adoptie, verklaart de gebruiker dat een dergelijk dier door een derde partij is verlaten, dat dergelijk dier niet te koop wordt aangeboden en dat de registratie

wordt uitgevoerd met als doel het achtergelaten dier te helpen bij het vinden van een nieuw huis ;

Bij bevestiging van belangstelling voor het adopteren van een dier, wordt de gebruiker verantwoordelijk voor het welzijn van het geadopteerde dier en het beschermen tegen wrede handelingen, inclusief

verlating;

Bij het registreren van een verloren dier dat niet is gevonden, verklaart de gebruiker dat een dergelijk dier verloren was;

Bij het registreren van een verloren dier dat is gevonden, verklaart de gebruiker dat een dergelijk dier is gevonden en verbindt zich ertoe het welzijn van een verloren dier te koesteren totdat het zijn

echte eigenaar vindt of, als dit niet mogelijk is, op zoek naar een nieuw gezin voor dat dier; en

Door interactie met andere gebruikers verbindt de gebruiker zich ertoe zich te houden aan de Go Community-principes die worden beschreven in deze algemene voorwaarden.

We doen ons best om het Go-platform veilig te houden. We hebben uw hulp nodig om het Go-platform veilig te houden en de ervaring leuk. Meld eventuele schendingen van deze Algemene voorwaarden aan ons.

Door het Go-platform te gebruiken, stem je er ook mee in om de Go-community als volgt te helpen:

Niet om door te geven aan andere gebruikers dier handelsaanbiedingen;

Geen ongeoorloofde commerciële communicatie (zoals spam) verzenden;

Geen inhoud of informatie van andere Gebruikers verzamelen, en geen toegang tot het Go Platform, met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals bots, robots, spiders of krabbers) zonder voorafgaande

toestemming;

Niet deelnemen aan illegale multi-level marketing, zoals piramidespelen, op het Go-platform;

Geen virussen of andere kwaadaardige codes uploaden;

Geen login-informatie aanvragen van, of toegang nemen tot een account van een andere gebruiker;

Niet om een ​​gebruiker te intimideren, lastig te vallen of te pesten;

Geen aanstootgevende inhoud door te sturen die haatzaaiende, bedreigende of obscene inhoud bevat; aanzetten tot geweld; of die naaktheid, gratuite of grafisch geweld bevatten;

Het Go-platform niet gebruiken om deel te nemen aan een illegale, kwaadwillige of discriminerende handeling;

Niets te doen dat de goede werking of het uiterlijk van het Go-platform onmogelijk maakt, overbelast of belemmert, zoals een service-weigering of een storing in de paginaverwerking of andere Go

Platform-functionaliteit; en

Niet om een ​​overtreding van deze Algemene voorwaarden te vergemakkelijken of te bevorderen.

Mijn dierenkalender

Het doel van de My Pet-kalender is om gebruikers te helpen beter voor hun huisdieren te zorgen.

In de My Pet-kalender kunnen gebruikers acties registreren die betrekking hebben op de medicijnen van uw huisdier (zoals wormverdrijvingsspray en anti-vloersprays), vaccins, afspraken over dierenartsen en

algemene gezondheidsinformatie.

We hebben de My Pet-kalender gemaakt waarin we nadenken over onze pijnen als eigenaren van huisdieren. We weten dat het lastig kan zijn om de gezondheidsinformatie van uw huisdieren bij te houden.

GoShop

Met GoShop kunnen gebruikers producten voor huisdieren op een bepaalde locatie kopen. Om uw navigatie te verbeteren, gebruikt Go Platform de gegevens van uw geregistreerde huisdieren om uw ervaring te

personaliseren en om u producten te tonen die het best zijn afgestemd op de behoeften van uw huisdier.

Op dezelfde manier heeft de GoShop gebruikers nodig om hun voorkeurslocatie op te nemen of om het GoApp-platform toegang te verlenen tot hun huidige locatie. Uw ervaring met ons is gebaseerd op de door u

gekozen locatie: gebruikers kunnen alleen producten, services en huisdieren op hun gewenste locatie zien als we die invoer ontvangen.

Gebaseerd op de door u gekozen locatie, stelt GoShop gebruikers in staat huisdierenproducten in die regio te kopen. GoApp deelt onder geen enkele omstandigheid persoonlijke informatie, inclusief locatie,

met anderen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Veiligheid, Privacy en Intellectuele Eigendom in deze Algemene voorwaarden en de sectie Veelgestelde vragen op onze app en website.

Ga naar services

Met GoShop kunnen gebruikers huisdierendiensten op een bepaalde locatie huren. Go Services heeft gebruikers nodig om hun voorkeurslocatie op te nemen of om het GoApp-platform toegang te verlenen tot hun

huidige locatie. Uw ervaring met ons is gebaseerd op de door u gekozen locatie: gebruikers kunnen alleen producten, services en huisdieren op hun gewenste locatie zien als we die invoer ontvangen.

Op basis van de door u gekozen locatie, biedt Go Services gebruikers de mogelijkheid verbinding te maken met lokale aanbieders van huisdierendiensten. Serviceproviders worden door ons uitgekozen. Onze drive is om gebruikers een betrouwbare en veilige online en offline ervaring te bieden. Bij Go Services en net als bij alles in het Go-platform willen we de kwaliteitsnormen waarborgen die ons in staat

stellen huisdierendiensten voor onze eigen huisdieren te huren.

GoApp deelt onder geen enkele omstandigheid persoonlijke informatie, inclusief locatie, met anderen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Veiligheid, Privacy en Intellectuele Eigendom in deze

Algemene voorwaarden en de Veelgestelde vragen op onze app en website.

VEILIGHEID, PRIVACYBELEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Veiligheid

GoApp wil dat je het Go-platform gebruikt – en retourneert -. Het garanderen van een veilige, betrouwbare en leuke ervaring is de basis van onze ontwikkeling.

We respecteren alle wetten en regels die van toepassing zijn op privacy en intellectueel eigendom – en we moeten u hetzelfde doen. We werken er hard aan om het Go-platform te realiseren.

Wij rekenen met de steun van onze Gemeenschap om alle Gebruikers te beschermen en uw rechten te beschermen, evenals onze rechten met betrekking tot wat wij hebben ontwikkeld.

We hebben de beste normen en firewalls op de markt gebruikt en we volgen alle toepasselijke nationale en internationale veiligheidsnormen. Uw informatie wordt beschermd door het standaard SSL (Geotrust)

beveiligingsprotocol. Het Go-platform is gecertificeerd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in informatiebeveiliging en -beveiliging.

Net als bij andere online kanalen wordt die informatie, zodra u informatie op het Go-platform hebt geplaatst, openbaar. Het Go-platform heeft gebruikers die zich in verschillende landen bevinden en zich identificeren om het Go-platform te gebruiken en contact te maken met andere gebruikers. Maak alleen openbaar beschikbare informatie waar u zich prettig bij voelt en in overeenstemming met de richtlijnen van de Go Community. GoApp is niet verantwoordelijk voor inhoud die door gebruikers wordt geüpload of gepost. We vragen u daarom om op de hoogte te blijven van de inhoud die u deelt op het Go-platform of

van het Go-platform en laat het ons weten als u activiteiten tegenkomt die de Go Community-gedragsnormen schenden.

Privacy

Om de Go Platform-tools goed te laten functioneren, moeten we u wat informatie en gegevens verstrekken en toestemming geven voor het gebruik van sommige van uw eigen informatie (bijv. Locatie, toegang tot de camera, toegang tot de kalender, naam, leeftijd , enz.). Gebruikers kunnen alleen producten, services en huisdieren op hun gewenste locatie zien als we die invoer ontvangen. We geven uw locatie niet aan niemand prijs. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en gegevens is strikt gerelateerd aan de verbetering van uw Go Platform-ervaring. Alle gegevens die vanaf uw computer of mobiele apparaat naar

onze servers worden verzonden, zijn gecodeerd. Raadpleeg ons Privacybeleid voor aanvullende informatie.

Intellectueel eigendom

GoApp behoudt alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom (inclusief maar niet beperkt tot lay-outs, inhoud, animaties, uitvoeringen, toepassingen, tekeningen, gifs, afbeeldingen, video’s en banners) die door ons zijn gepubliceerd (“Intellectuele eigendom”) op het Go-platform. De intellectuele eigendom mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming behalve via het Go-platform

of de sociale netwerken van GoApp.

In het Go-platform bent u verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst. GoApp heeft geen invloed op enige inhoud die voortkomt uit Gebruikers. De gebruiker verklaart dat hij / zij eigenaar is van alle

informatie en inhoud die hij of zij via het Go-platform naar andere gebruikers verzendt.

Voor inhoud die wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, zoals foto’s en video’s, wanneer u inhoud naar een andere gebruiker verstuurt, verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, algemene licentie om dergelijke door u verzonden inhoud te gebruiken . Deze licentie vervalt wanneer u uw account verwijdert, behalve wanneer uw inhoud al met andere

gebruikers is gedeeld en niet is uitgesloten van het Go-platform.

Gebruikers gaan ermee akkoord dat inhoud die ze op het Go-platform hebben gediend, door GoApp of Gebruikers kan worden gebruikt voor publicatie of het delen van informatie in alle media of voor het

verzamelen van gegevens om de Go Platform-ervaring en de inhoud waartoe u toegang hebt te verbeteren. .

Neem contact met ons op als u twijfelt over het gebruik van het intellectuele eigendom van GoApp of dat van derden die u hebt verkregen via het Go-platform. We zijn er om u te helpen uw Go

Platform-ervaring speciaal te maken.

ANDERE

Registratie en accountbeveiliging

U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe informatie in te leveren wanneer u zich registreert bij het Go-platform. Dit is essentieel om het vertrouwen van onze gebruikers te garanderen, en om ons te helpen

garanderen dat de dieren die geregistreerd zijn in Go Platform veilig zijn.

We begrijpen dat de inzet van alle gebruikers met betrekking tot de volgende handelingen van fundamenteel belang is om uw Go Platform-account te beschermen.

Geef geen valse persoonlijke informatie op het Go-platform en maak geen account aan voor iemand anders dan u zonder toestemming. Niet om meer dan één persoonlijk account te maken.

Maak niet meer dan één persoonlijk account aan.

Als we uw account deactiveren, niet om een ​​andere te maken zonder onze toestemming.

Niet om rechtstreeks contact op te nemen met andere Gebruikers (via bericht) voor uw eigen commerciële winst. Neem voor dergelijke doeleinden contact met ons op om de mogelijkheid van een advertentie op

het Go-platform te evalueren.

Het Go-platform niet te gebruiken als u jonger bent dan 14 jaar en als u minderjarig bent Go Platform niet te gebruiken zonder toezicht van uw wettelijke voogd.

Het Go-platform niet gebruiken als u bent veroordeeld, in rechte of op administratieve wijze, voor dierenmishandeling.

Om uw geregistreerde informatie correct en actueel te houden.

Deel uw wachtwoord (of, als u een ontwikkelaar bent, uw geheime code) niet om een ​​andere persoon toegang tot uw account te geven of om op een andere manier te handelen die de veiligheid van uw account in

gevaar kan brengen.

Niet om uw account over te dragen zonder schriftelijke toestemming van ons.

Als u een soortgelijke gebruikersnaam of identificatie selecteert, behouden wij ons het recht voor om een ​​dergelijke naam of identificatie te verwijderen of te herstellen als we dat nodig achten (

bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van een commercieel merk een gebruikersnaam claimt die geen enkele relatie heeft met de echte naam van de gebruiker) .

Mobiele telefoons en andere mobiele apparaten

Wij bieden onze diensten in het Go Platform gratis aan. Houd er echter rekening mee dat het gebruik van Go Platform het gebruik van gegevens uit uw datapakket met zich meebrengt, die u mogelijk hebt

gecontracteerd met uw internet- of mobiele serviceprovider.

Wijzigingen

We zullen u op de hoogte brengen voordat we wijzigingen in deze Algemene voorwaarden aanbrengen en u kunt de herziene voorwaarden raadplegen voordat u doorgaat met het gebruik van het Go-platform.

Als we wijzigingen aanbrengen in het beleid, de richtlijnen of andere voorwaarden die worden genoemd of opgenomen in deze Algemene voorwaarden, kunnen we een kennisgeving op onze site plaatsen.

Als u het Go-platform blijft gebruiken na een dergelijke wijziging die wordt uitgedrukt door een kennisgeving van onze Algemene voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden,

het beleid of de richtlijnen.

Beëindiging

Als u de tekst of de essentie van onze Algemene voorwaarden schendt of een mogelijk risico of legale blootstelling aan de GoApp genereert, kunnen we bepaalde functies van het Go-platform niet langer bieden. Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen we uw toegang tot het Go-platform beperken, inclusief door het uitsluiten van uw account. We zullen u per e-mail op de hoogte houden van elke actie in dit

verband. U kunt uw account ook op elk gewenst moment verwijderen of uw toepassing uitschakelen, waarbij al onze rechten worden beschermd.

Geen garanties

WE PROBEREN EEN OPERATIONEEL, VEILIG EN FOUTVRIJ PLATFORM TE HOUDEN, MAAR U GEBRUIK HET OP EIGEN RISICO. WIJ BIEDEN HET GO-PLATFORM, ZOALS HET IS, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WE GARANDEREN NIET DAT HET GO-PLATFORM ALTIJD VEILIG, BESCHERMD OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT HET GO-PLATFORM ALTIJD ZONDER ONDERBREKINGEN, VERTRAGINGEN OF ONVOLKOMENHEDEN ZAL WERKEN. GOAPP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDEN, EN U VERKLAART GOAPP, ONZE OFFICIEREN EN AGENTEN VAN CLAIMS OF SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ELKE WIJZE DIE VERBAND HOUDT MET ENIGE CLAIM DIE U HEBT TEGEN DERDE PARTIJEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR WINSTVERLIES OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE MET BETREKKING TOT HET GO-PLATFORM. IN IEDER GEVAL ZAL DE WAARDE NIET MEER ZIJN DAN DE OVEREENKOMSTIGE WAARDE VAN BELANG VAN R $ 100 (100 REAIS). IN HET GEVAL DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEEN BEPERKING OF VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE

AARD DAN OOK, INCLUSIEF VAN ONGEVALLEN OF GEVOLGSCHADE, TOESTAAT, IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN GO APP BEPERKT TOT DE MAXIMALE GRENS DIE IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.